Belangrijk

Vertrouwen en een open samenwerking is belangrijk voor het welslagen van elke productie. Groot, klein of budgetloos, mag nooit enig verschil maken. Het vertrouwen dat een klant moet hebben of krijgen in zijn opdracht, is niet in geld uit te drukken. Wel in professie.

  • Goede wederzijdse briefing
  • Nauwgezette voorbereiding
   • bij haast opschakelen naar passende improvisatie
  • Tussentijdse briefings kunnen vlot via beeldtelefoon
  • Bijtijdse controles en previews

Zomaar enkele van onze stappen die we belangrijk vinden om een opdracht gedegen uit te voeren. Een helder stappenplan reiken wij aan in de eerste opdrachtfase.
Wij hechten aan ruime flexibiliteit waarin zaken vlot kunnen worden omgebogen wanneer nodig of een snelle ingreep bij calamiteiten.
Iedere organisatie kan tegen onverwachte momenten aanlopen waarin een draaiende filmploeg even niet past. Wij buigen mee zodat controle over ons werk blijft gewaarborgd en uitgestelde opnamen alsnog op een juiste manier zonder aan kwaliteit in te boeten, worden uitgevoerd.