Uitleg medische voorlichting

Motivatie & Toelichting ontwikkeling audiovisuele zorgverlening

Elke patiënt heeft recht op de beste voorlichting ten tijde van een ernstige aandoening maar ook familie en omgeving moeten weten wat er echt aan de hand is.
“Beeld is bewijs…” lijkt hier de beste papieren te hebben voor een concrete vorm van informeren.
Met onderstaande toelichting willen wij ingaan op onze motivatie met betrekking tot het ontwikkelen en maken van voorlichting in een gevoelige en emotionele wereld als de medische.
Verhaaltechnisch wil je als filmmaker altijd de sterren van de hemel plukken. Als je dan vervolgens in aanraking komt met de aardse werkelijkheid dan moet je heel goed nadenken voordat je visuele besluiten neemt tot het maken van medische voorlichting. Eén verkeerd begrepen (medisch) onderwerp kan leiden tot veel verdriet en misverstanden.
Wij komen dan ook stelselmatig tot de conclusie dat je alleen maar goede medische voorlichting kunt ontwikkelen in nauwe samenwerking met de specialisten op de vloer en de patiënten zelf.
Onderstaand is slechts een kleine aanvulling op hetgeen de afgelopen jaren uitgebreid aan de orde kwam.
Oprecht spreken wij de hoop uit dat onze denk- en doewijze past binnen de manier waarop u denkt te willen gaan voorlichten. Voor alle duidelijkheid dient te worden vermeld dat wij altijd de wens van de patiënt/familie/opdrachtgever respecteren en als zodanig optreden en uitvoeren.

Inhoudelijk:
Wanneer je volgens ontwikkelde methode zou programmeren, dan heb je als eerste winst dat je je kunt concentreren op één onderwerp ofwel één module.
Een module kun je i.s.m. met collegae en medewerkers onderzoeken en uitproberen op de doelgroep.
Vervolgens kun je gezamenlijk besluiten om deze module te maken of te laten liggen voor een ander moment.

Daarvoor zijn bijvoorbeeld redenen als:
De afdeling kan het niet behappen
Men is er nog niet aan toe
De patiënt vraagt er niet om
De kosten zijn te hoog
De beeldfaciliteiten (machines, scans etc.) zijn te verouderd om in het programma op te nemen

Hoe dan ook, je kunt volgens onze methode heel zinnig omgaan met doelgericht beeldmateriaal.

Voordelen van modulair werken zijn:
Mogelijkheid tot het vertonen van separate modules waardoor vrije beeldkeuze ontstaat (sommige patiënten zijn onwennig/onzeker en kunnen zo stapjes maken)
Fysieke dragers ontwikkelen waarmee de kijker zijn/haar eigen volgorde of inhoud kiest
Web based systemen met groeiende voordelen welke zichzelf dynamisch ontwikkelen
Updaten van modules altijd goedkoper/efficiënter dan een lang programma

Kosten en fair play:
Het is voorstelbaar dat men wel eens schrikt van de kosten van vervaardiging die hiertegenover staan. Wij bieden helder inzicht waarom kosten worden gemaakt. Veel handelingen -dus kosten- worden meestal vergeten of dienen als sluitpost omdat men dacht dat deze wel door de ervaringen van iedereen de afgelopen jaren kunnen worden bespaard. Daar past een nuance.
Alle vormen van voorbereidingen (vergelijk het eens met eigen disciplines die zoveel jaren van voorbereiding vergen) zijn absoluut noodzakelijk. Vooral omdat wij beseffen welke gevoeligheden er spelen voor, tijdens en na de filmwerkzaamheden. Het is ons bekend dat de gemiddelde filmploeg (helaas nog regelmatig) als een stier door een glazen kast jaagt waarbij veel soms fysieke maar meestal emotionele schade wordt veroorzaakt. Wij willen deze zaken juist met respect en voorzichtigheid behandelen en dat eist onder anderen veel en goede voorbereidingen. Alle andere relevante zaken die hierbij horen, behoeven geen verdere uitleg. U kunt er gerust van uitgaan dat wij afgelopen jaren veel positieve ontwikkelingen hebben doorgemaakt.
FSM is geen zichtbare MVO organisatie omdat men dit eigenlijk altijd al onbewust uitdroeg. Onze fair play methode is binnen diverse ziekenhuizen reeds meerdere malen toegepast.

Overdenking:
Er zijn gelukkig nog veel mensen die respect hebben voor behandelcentra die er alles aan doen om de patiënt (en vaak ook de omgeving) zoveel mogelijk te helpen voor, tijdens en na de behandeling. Dat vertegenwoordigt een waarde die niet in geld kan worden uitgedrukt maar de samenleving een positieve impuls toedient.

Wij hebben als belangrijk motto:

“Goed communiceren is vertellen wat je doet”
“Beter communiceren is laten zien wat je doet”

Wij hopen dat we met deze extra toelichting en soms wat spontaan openhartige uitingen u een heldere kijk hebben gegeven op onze ideeën over het maken van voorlichting binnen uw organisatie.

Four Steps Media

G.C.M. (Frits) van der Sman